Dostawa gazu, czyli co dzisiaj oferują dostawcy

Dostawa gazu, czyli co dzisiaj oferują dostawcy

Gaz to obecnie jedno z częściej wykorzystywanych paliw. Najczęściej mówimy o gazie ziemnym. Jak się jednak okazuje, nie jest to jedyna odmiana gazu. Dostawa gazu może obejmować jego różne rodzaje. Zobaczmy, co w tym zakresie oferują nam dzisiaj producenci.

Dostawa gazu: jakie cechy ma oferowany gaz płynny?

Firmy zajmujące się dostawą gazu płynnego proponują swoim klientom ciekłe mieszaniny organiczne węglowodorów. Ich skład to przede wszystkim izobutan, butan oraz propan. Stan ciekły gazy te przyjmują na skutek działania ciśnienia par własnych.

Dostawa gazu: rodzaju gazu płynnego

Dostępny obecnie gaz płynny dzieli się na butan techniczny, mieszaninę propan – butan oraz propan techniczny. Jeśli chodzi o propan techniczny, to charakteryzuje się on małą objętością właściwą w stosunku do tak zwanej fazy właściwej. Cecha ta sprawia, że nie ma żadnych problemów z przechowywaniem tego rodzaju gazu płynnego w zbiornikach.

Dostawa gazu: gdzie może być dostarczany gaz płynny?

Jak się okazuje, gaz płynny jest powszechnie wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Wiele firm zajmujących się jego dystrybucją współpracuje ze stacjami paliwowymi, których dostarcza cieszący się ogromną popularnością wśród kierowców gaz LPG. Firmy, które chcą zajmować się dostawą gazu muszą posiadać szereg certyfikatów i pozwoleń. Jest to wymóg, którego nie da się uniknąć, a który ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom firmy, jak i tym, którzy korzystają z jej usług. Gaz jest bowiem paliwem łatwopalnym.